سکولاریسم در حکومت آینده ایران، موضوع سکولاریسم یک امر اساسی – جلال ایجادی

جلال ایجادی جامعه شناس

در ایران موضوع سکولاریسم به امر اساسی تبدیل شده است. در انقلاب مشروطه تمایل به قانونگرایی نشانه برجسته‌ای از گرایش به مدرنیته و سکولاریسم بود. ولی پس از تجربه چهل سال حکومت دینی استبدادی، سکولاریسم همچون یک گرایش عمیق خود را نشان می‌دهد. سکولاریسم بمعنای یک روند و گرایش تاریخی و اجتماعی است که جامعه را از قدرت آسمانی و قدسیت جدا کرده و رفتارهای عرفی را در اجتماع رشد میدهد.

ادامه

ایران گلوبال: ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟ ادای سهمی در پاسخ به یک مغالطه

کسانی که به وجود ملتی به نام ملت ایران قائل نیستند اساساً به چه دلیل وارد بحث میان ایرانیان و زندگی و سرنوشت آنان می شوند؟ مگر با همان منطقی که آخوندهای مبلغ امت اسلامی و منکر ایرانیت ایرانیان در این کار دخالت کرده اند و می کنند.

ادامه

چرا تنگه هرمز مهم است: حدود 20 درصد نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکند – رادیو فردا ۲۳/خرداد/۱۳۹۸

دو کشتی نفتکش روز پنجشنبه ۲۳ خرداد در جنوب تنگه هرمز و در آب‌های دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند. حدود یک ماه پیش نیز به چهار شناور در جوار سواحل امارات متحده عربی و نزديکی تنگه هرمز حمله شد.
خبرگزاری رویترز نگاهی دارد به مشخصات و اهمیت این آبراه.

ادامه

معجزه و جادوگری در اسلام و جامعه، جلال ایجادی – 6 ژوئن 2019

جلال ایجادی جامعه شناس

ادیان با معجزه و افسانه درآمیخته‌اند و روان آدمیان محصول بیولوژی و تاریخ و دین است. برای زندگی، انسانها نیازمند به امید هستند و امید خود را با معجزه ممکن میدانند. آیا امید با معجزه همسوئی دارد؟ در جامعه سکولاریزه یا جامعه دینی، معجزه چگونه قابل بررسی است؟ نقش معجزه در جامعه ما چگونه است؟

ادامه