چرا خودکشی؟ نام هنرمندان ایرانی که خودکشی کردند، مسعود نقره‌کار

خودکشی در میان هنرمندان در بسیاری از کشورها، به ویژه در اروپا و امریکا، سالیانی ست مورد بحث، پژوهش و تحلیل قرار گرفته است. کافی ست به صفحه ی “گوگل” و مشابه های آن مراجعه کنید و سراغ موضوع “خودکشی در میان هنرمندان” بروید تا با ده ها مقاله ی پژوهشی و تحلیلی و کتاب های متعدد در این رابطه مواجه شوید. لیست های بلند بالایی از نام و نشان، زندگینامه و چرایی وچکونگی خودکشی هنرمندان و مشاهیر جهان نیزخواهید دید. به نظر می رسد پرداختن به این موضوع به دو دلیل اهمیت یافته است :
1- کنجکاوی در مورد علل و چگونگی خودکشی چهره های معروف و سرشناس
2- شناخت نقش ویژگی های روانی (ذهنی) هنرمندان دربروز پدیده ی خودکش

ادامه