خبرگزاری بلومبرگ: آدریان دریا 1 در حال تخلیه نفت خود به نفتکش های کوچکتر در دریای مدیترانه است

خبر گزاری بلومبرگ خبر داده است که ابر نفتکش گریس 1 که در جبل الطارق بدلیل حمل نفت از ایران برای رژیم سوریه توقیف شده بود، و سپس نام خود را به آدریان دریا 1 تغییر داد ممکن است نفت خود را در نفتکش های کوچکتر تخلیه نماید.

ادامه