کشور استرالیا به ائتلاف آمریکا، بریتانیا و لهستان در خلیج فارس و تنگه هرمز پیوست

کشور استرالیا به اتئلاف خلیج فارس و تنگه هرمز پیوست. برابر گزارش بن دروتی و سارا مارتین کشور استرالیا اعلان کرده همکاری استرالیا شامل نیروی نظامی هوائی، دریائی و زمینی خواهد بود.

کشور استرالیا اعلام کرده همگام با ملوانان کشور های ائتلاف بمنظور حفاظت از کشتی رانی در خلیج فارس و تنگه هرمز همکاری لازم با ائتلاف را انجام خواهد داد.

کشور استرالیا خبر داده است که همکاری با ائتلاف توسط نیرو های استرالیا در حد متعادل و مؤثر خواهد بود و استرالیا پرسنل، هواپیما و ناو جنگی به منطقه اعزام میکند. کشور استرالیا خاطر نشان کرده است پیوستن به ائتلاف به رهبری آمریکا به خاطر حفظ منافع تجاری استرالیا میباشد. برابر این گزارش 15% نفت خام و 30% مواد پالایش شده استرالیا از دهانه هرمز توسط کشتی های تجاری نفتکش و غیره عبور میکند. در نتیجه کشور استرالیا این حق را برای خود محفوظ میدارد تا از منافع خود درخلیج فارس و تنگه هرمز حفاظت نماید. مضاف بر اینکه خلیج فارس و تنگه هرمز آبهای بین الملل محسوب میشوند که مقرارات آبهای دریاهای بین المللی را شامل میشود.

بدین منظور استرالیا، پرسنل نظامی، یک ناو فریگت (ناوشکن با تناژ پایین) و هواپیمای تجسسی به منطقه اعزام نموده است.

https://www.theguardian.com/australia-news/2019/aug/21/australia-to-join-us-led-defence-effort-to-protect-shipping-in-the-strait-of-hormuz

Comments are closed.