چهارمین روز تظاهرات در عراق: تا کنون 65 کشته و بیش از 190 زخمی بجای گزاده است

خبر گزاری رویترز گزارش داده و میگوید تظاهر کنندگان که برای احقاق حق خود، بیکاری 25 درصدی و فساد در سیستم های دولتی به تظاهرات پرداخته اند با نیروهای انتظامی-امنیتی عراق درگیر شده اند. نیرو های انتظامی از گلوله گرم بر علیه تظاهر کنندگان استفاده میکنند. تظاهرات که در چندین شهر شیعه نشین در جنوب عراق از جمله بغداد بوقوع پیوسته است از چهار روز قبل شروع شده و ادامه دارد.

دولت عراق در این شهر ها حکومت نظامی برقرار کرده است اما تظاهرکنندگان به آن توجهی نداشته وبه تظاهرات ادامه داده اند. آیت الله سیستانی مرجع شیعیان عراق طی بیانیه ای کشته شدن مردم عراق توسط نیروهای انتظامی را که برای احقاق حق به کف خیابان آمده اند را تأسفبار و تقبیح اعلان نموده است. بیانیه آیت الله عظما سیستانی دولت و مجلس عراق را مسئول این نابسامانی ها دانسته و از مردم خواسته است که ارامش خود را حفظ نمایند.

مقتدا صدر رهبر گروه عظیمی از شیعیان عراق که بسیاری از نمایندگان مجلس عراق از حزب ایشان میباشد دستور داده نمایندگان مرتبط با او مجلس را تحریم و از رفتن به مجلس خود داری کنند.

عبدالمهدی، نخست وزیر عراق مردم را به آرامش دعوت کرده است ولی راه کاری برای گذر از این مشکل تا کنون ارائه نداده است. رئیس مجلس عراق گفته است که حرکت اعتراضی مردم بر علیه فساد در دستگاه های دولتی است و از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کنند. فساد در دستگاه ها و ادارات دولتی بیداد میکند. یک از سیاستمداران مربوط به گروه مقتدا صدر به خبر نگار رویترز گفته است که اعتراضات انقلاب گرسنه گان است. یکی ار تظاهر کنندگان به خبر نگار رویترز گفته است تک تیراندازان در پشت موانعی که دولت عراق برقرار کرده کمین کرده و با گلوله گرم به مردم شلیک میکنند.

پس از سقوط صدام حسین و اشغال عراق در سال 2003 میلادی این اولین تظاهرات در این سطح بر علیه رژیم عراق میباشد. تظاهرات در روزهای اربعین حسینی است که میلیون ها شیعه از جنوب عراق، ایران و دیگر نقاط جهان برای زیارت و عزاداری به کربلا میروند. برابر با گزارشگر رویترز، شمار زیارت کنندگان و عزاداران عاشورای حسینی از شمار مسلمانان که هر ساله برای احکام حج به مکه میروند نیز بالاتر است.

Comments are closed.