مردم ایران گرسنه اند، تورم و گرانی نفس مردم را گرفته است، رژیم به تلاش ناکام برای پرتاب ماهواره ادامه میدهد

مردم ایران سر گرسنه به زمین میگذارند، گرانی نفس مردم را گرفته است، رژیم به تلاش ناکام برای پرتاب ماهواره ادامه میدهد

تاریخ این انفجار طبق گزارش رسانه‌های بین‌المللی، پنجشنبه 29 اوت (هفت شهریور) ذکر و عنوان شده است که این سومین بار در یک سال گذشته است که تلاش ایران برای پرتاپ ماهواره با شکست روبرو می‌شود.

سردار امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران نیز روز گذشته به طور ضمنی به این موضوع اشاره کرد و گفت: «فعالیت های تحقیقاتی ماهواره‌ای ما شفاف انجام می‌شود که ممکن است برخی با تصاویر ماهواره ای ارتباطی داشته باشند که موضوع خیلی پیچیده ای است؛ هرزمان هم این فعالیت و تحقیقات نتایج موفقیت آمیز داشته باشد خبر خوش آن را اطلاع رسانی می کنیم.» فرمایشات سردار امیر حاتمی انفجار را تأیید میکند.

Comments are closed.