سند هویت جنبش اول فقط اتحاد

سند هویت جنبش اول فقط اتحاد
جنبش “اول فقط اتحاد” بر این هدف استوار است تا با سراسری کردن گفتمان شعار های ساختار شکن دمکراتیک بر محور اصول هفت گانه مندرج در این سند، نقشه راهی را ارائه نماید که در دو فاز کلی اجرائی میشوند:
الف – تبدیل اپوزیسیون پراکنده موجود به اپوزیسیون متحد حضور دار و سراسری.
ب – پرداختن به طرحهای عملی و قابل اجراء در دوران گذار.

اصول هفتگانه جنبش
1. باور به گذار از رژیم اسلامی در ایران از طریق نافرمانی های مدنی، با داشتن حق دفاع از خود
2. باور به حفظ تمامیت ارضی ایران
3. باور به حکومت سکولار-لائیک و دموکراتیک
4. باور به آزادی احزاب سیاسی، شرط اساسی نهادینه نمودن دموکراسی
5. باور به مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر
6. باور به تعیین شکل و نوع نظام آینده کشور با رای مستقیم ملت ایران
7. باور به مدیریت و اختیارات حکومت مرکزی و اختیارات و مدیریت اداری استانی

جنبش “اول فقط اتحاد” برای تضمین دموکراسی در برابر خطر استبداد و پادزهری علیه تمایل مرکزگرایی و سوء استفاده از آزادی و تخطی از مرزهای عدالت، ضروی میداند وظایف و اختیارات حکومت مرکزی و استانهای مختلف را، بطور مشخص روشن نماید.

اهم وظایف، اختیارات و مدیریت حکومت مرکزی:
1. تنظیم سیاست اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در سطح ملی
2. تنظیم سیاست خارجی
3. حفظ نظم در داخل مرزها و دفاع از منافع ملی
4. اجرای یک سیاست ملی در زمینه آموزش و بهداشت که ضامن حداقل های لازم برای هر شهروند در سراسر ایران است
5. زبان فارسی، زبان مکاتباتی اداری در داخل و خارج است
6. باور به کثرت گرائی یعنی برسمیت شناختن هویت تمام اقوام ایرانی

اهم وظایف و اختیارات مدیریت اداری استانها:
1. تشکیل مجلس و انجمن های استانی از طریق آراء عممومی هر استان
2. تنظیم برنامه های استانی توسط مجالس محلی
3. آموزش زبان مادری و سنت های فرهنگی
4. داشتن انواع رسانه های صوتی، تصویری و مطبوعاتی به زبانهای مادری در استانهای مختلف

جنبش باور دارد تضمین این اصول در سایه وجود احزاب سیاسی سراسری و قوانین اساسی دمکراتیک، سکولار، و لائیک محقق میگردد. و نیز از هم اکنون صف اپوزیسیون سکولار دمکرات پارلمانی، بمنظور گذار از حکومت اسلامی در ایران را شکل میدهد.

اهداف جنبش:
الف – جنبش بر این باوراست که ساختار این نظام در کلیتش اصلاح نا پذیربوده و خواستار گذار از اين رژيم است.
ب – جنبش باورمند به شایسته سالاری است که در آن توانمندی افراد به حیث دارا بودن تخصص و یا مهارت درزمینه های مورد نیاز جامعه همراه با راستگوئی و اخلاق باشد.
پ – جنبش به گذار از رژیم از راه نافرمانی مدنی معتقد و با هر گونه عملیات نظامی داخلی و یا خارجی برای سرنگونی رژیم مخالف است.
ت – جنبش از مردم، فعالان سیاسی و مدنی که اصول هفتگانه بالا را قبول دارند برای همکاری و کمک به اتحاد ملت ایران واپوزیسیون حمایت مینماید.
ج – جنبش کوشش خواهد نمود افزون بر تشریح اهداف خود برای مردم، سازمان ها، احزاب و شخصیت های سیاسی، اختلافات نظریِ احتمالی را تا حد امکان مرتفع نماید تا زمینه اتحاد سراسری فراهم آید.
چ – هدف نهائی جنبش “اول فقط اتحاد” نهادینه کردن ارزشهای یک جامعه دمکراتیک پایدار با احزاب قوی و ریشه دار است که در اصل چهارم جنبش ذکر شده است. پیش شرط چنین هدفی، سازمان دهی و بوجود آوردن نیروی متحد و همصدا از طریق سراسری کردن گفتمان اتحاد اپوزیسسیون در فاز اول است. اصول هفت گانه جنبش “اول فقط اتحاد” تضمین کننده فضائی دمکراتیک برای هر نیرو و هر عقیده ای اعم از چپ، راست و میانه دمکرات است.
ح – جنبش “اول فقط اتحاد” براین باور است که رهبری و آلترناتیو از دل بستر مبارزه با همآهنگی و تأیید مردم ایران بوجود می آید، نه با نسبت دادن القاب و عناوین بخود یا دیگران.
خ – بنیان گزاران جنبش “اول فقط اتحاد” آعضاء موسس میباشند و انحلال آن تنها توسط رأی اکثریت امکان پذیر است.

شرایط عضویت در جنبش “اول فقط اتحاد”:
1. داشتن تابعیت ایران شرط اساسی عضویت بوده و در صورت دارا بودن تابعیت مضاعف از کشور دیگری نیز میتوان به عضویت جنبش در آمد.
تبصره 1 – افرادی که یکی از والدین آنها تبعه و یا اهل ایران باشند.
تبصره 2 – افرادی که با اتباع ایرانی ازدواج کرده باشند.
2. دارا بودن حداقل هجده سال تمام.
3. باور به اصول هفتگانه مندرج در این سند.
4. شرکت در جلسات که شرط مشارکت در تصمیم گیری ها و تعیین سیاست جنبش است برای اعضاء الزامی است.
تبصره – در صورتیکه به دلایل موجه، عضوی نتواند در جلسات عمومی شرکت منظم داشته باشد لازم است جهت مشارکت در تصمیم گیری ها، رأی خود را از قبل به عضو دیگری واگذار نماید.
5. عضویت در جنبش مستلزم پرداخت حق عضویت است. در صورت عدم امکان پرداخت، لازم است دلیل آن به مسئول امور مالی جنبش اطلاع داده شود.

نحوه عضو گیری و وظایف اعضاء
الف – اعضاء میتوانند آشنایان خود را به منظور عضویت در جنبش معرفی نمایند و سپس شخص مورد نظر توسط حداقل دو نفر از اعضاء شورای مدیریت به منظور تأیید صلاحیت متقاضی، مصاحبه میشود.
ب – عضو جدید در نخستین جلسه یِ حضور، به معرفی مختصر خود خواهد پرداخت.
پ – اعضاء جنبش نمیتوانند عضو گروهای سیاسی مخالف با اصول هفتگانه جنبش “اول فقط اتحاد” باشند.
ت – از جمله وظایف اعضاء، تبلیغ و ترویج اصول و اهداف جنبش و جذب اعضاء جدید میباشد.

شورای مدیریت جنبش
1. شورای مدیریت توسط اعضاء جنبش انتخاب خواهند شد.
2. تعداد اعضاء شورای مدیریت پنج نفر خواهد بود و با اضافه شدن هر ده نفر به اعضاء جنبش، یک نفر به اعضاء شورای مدیریت افزوده خواهد شد.
3. شورای مدیریت هر ساله و همچنین در جلسات عمومی فوق العاده جنبش انتخاب میشوند.
4. مسئولیت شورای مدیریتی جنبش مشتمل بر ثبت جنبش “اول فقط اتحاد” در یکی از کشور های اروپائی، افتتاح حساب بانکی، اداره امورمالی، تماس و رایزنی با شخصیت ها و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون، تشکیل جلسات عمومی و فوق العاده، تنظیم دستور جلسات، ساخت و مدیریت وبسایت، تأسیس برنامه تلویزیونی، نظارت بر رعایت اصول و اهداف جنبش و رسیدگی به دیگر نیازهای جنبش خواهد بود.
این سند در نشست های سالانه و یا به درخواست یک سوم اعضاء در جلسات فوق العاده مجمع عمومی جنبش میتواند مورد بازنگری و تغییرات لازم قرار گیرد.

سند هویت جنبش “اول فقط اتحاد” در تاریخ 14 آوریل 2019 مطابق با 25 فرورین 1398 در نشست عمومی توسط اعضاء مؤسس جنبش مورد تصویب قرار گرفت.

 

Comments are closed.