برابر گزارشی در رسانه اینترنتی بی بی سی دادگاه فدرال آمرکا حکم به مصادره نفتکش گریس 1 داده است.

نفتکش گریس 1، که اکنون تغییر نام به آدریان دریا داده است، اواسط تیر ماه به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در آب‌های جبل الطارق توقیف شد. اما با رایزنی هائی بین رژیم و دولت تحت الحمایه جبل الطارق دادگاه عالی جبل الطارق از نفتکش گریس 1 رفع توقیف کرد و روز پنجشنبه 25 مرداد حکم دادگاه صادر شد. این در صورتی بود که ایالات متحده آمریکا از دادگاه عالی جبل الطارق درخواست کرده بود که بعوض حکم برائت، نفتکش را به آمریکا تحویل دهند. دادگاه جبل الطارق بدون توجه به درخواست آمریکا جکم آزاد شدن گریس 1 را صادر کرد. اما دادگاه فدرال ایالات متحده حکم به مصادره کشتی و نفت داخل که معائل 995000 دلار است را صادر کرده و به دولت فدرال آمریکا ابلاغ کرده تا نفتکش را توقیف نماید.

دادگاه فدرال آمریکا معتقد است که سپاه پاسداران رژیم با این کشتی و حمل قاچاق نفت برای سوریه در ارتباط بوده است که سران آن مورد تحریم ایالات متحده آمریکا میباشند. بهمین دلیل حکم مصادره نفتکش گریس 1 یا آدریان دریا را صادر کرده است.

نفتکش هنوز جبل الطارق را ترک نکرده است و بقرار اطلاع کاپیتان کشتی و تعدادی ازخدمه کشتی استعفاء داده اند و نفتکش منتظر آنست که خدمه و کاپیتان جدید بیانید نفتکش را تحویل بگیرند.

Comments are closed.